Kempovereniging Hu Quan heeft het Fight Right Keurmerk !!!


Met het voldoen aan een kleine 28 gestelde eisen van NIVM werd donderdag 9 november 2018 het Fight Right Keurmerk aan ons uitgereikt. 

Hiermee komt na jaren hard werken de kers op de taart. Begon met een telefoontje ergens in 2014. De vraag was om samen met het NIVM - Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij -een programma te gaan draaien op de scholen binnen de gemeente Veghel. We zijn inmiddels een paar jaren verder en hebben veel geleerd over de manier van les geven en hoe de problemen die spelen op scholen aan te pakken. De scholen waar wij heden les geven zijn duidelijk tevreden. Wij hebben ons gespecialiseerd in de voorbereiding van de groepen 7 en 8 van de basisscholen voor de grote stap naar het voortgezet onderwijs. De uitreiking werd gedaan door Leendert Jan Mulder. Ook aanwezig was Ben de Wit. Het bijbehorende keurmerk werd door onze voorzitter Martien in ontvangst genomen.

Jubileum

Eerder dit jaar hebben wij ons  twaalf en een half jarig jubileum gevierd met een gezamenlijke training. Ben de Wit, de grondlegger van het kempo in Veghel, werd tijdens deze viering benoemd tot ERELID van onze vereniging! Hiervoor mocht hij een aandenken in ontvangst nemen. Wederom toonde Ben de Wit zijn betrokkenheid bij onze vereniging.

Kempovereniging Hu Quan Veghel !!!

Op 14 september 2016 was het een feit. Sinds deze dag is Kempo Hu Quan Veghel een vereniging!

De Kempovereniging Hu Quan zal zoals altijd op dezelfde manier blijven bestaan als voorheen. De trainingen zullen verder hetzelfde blijven en de deelname aan de sport blijft evenzo onveranderd. Doelstellingen en regels zullen duidelijk kenbaar gemaakt worden. Met het invullen en ondertekenen van het nieuwe inschrijfformulier gaat degene akkoord met ons doel: het behouden en doorgeven van de Kempo volgends de stijl van de heer Carl Faulhaber, Ben de Wit en Hein van Brussel. Ben de Wit heeft het stokje inmiddels overgedragen aan Hein van Brussel en hem benoemd tot zijn opvolger en drager van de stijl.

Kempo is een vechtsport afkomstig uit het voormalig Nederlands-Indie, welke daar werd ontwikkeld door de heer Carel Faulhaber. De heer Carel Faulhaber heeft zowel Pecak Silat Pukulan uit Indonesië als Kuntao uit Zuid-China beoefend. Toen hij deze twee stijlen combineerde noemde hij dat KEMPO! Hij was beroepsmilitair in het KNIL en introduceerde Kempo in Nederland. Het Kempo van de heer Faulhaber kent technieken van verschillende Indonesische, Chinese en Japanse gevechtssporten.

De heer Carel Faulhaber heeft 4 zoons, waarvan de oudste zoon Rob, vanwege zijn enorme technische gevechtskracht, als kempofenomeen te boek staat. Zijn Kempo werd dan ook beschouwd als een effectieve en doeltreffende gevechtssport.

Ben de Wit is een van de weinige kempo-leraren, die thuis bij de Faulhabers privé-training heeft genoten en na het overlijden van Carel Faulhaber nog jaren met Rob Faulhaber heeft getraind.

Op 6 maart 1975 introduceerde Ben de Wit het Kempo in het Brabantse Veghel. Deze vorm van Kempo is een gevechtsvorm die technieken biedt van bekende gevechtssporten, zoals Pecak Silat, Karate, Taekwondo, Jiujitsu, enz. Vrijwel alle arm- en beentechnieken zitten verweven in het moderne Kempo, wat een complete en zeer interactieve verdedigingskunst is.

Kempo Hu Quan Veghel is volgens Ben de Wit de enige die nog de echte traditionele Kempo beoefent zoals de heer Carel Faulhaber dat aan zijn leerlingen onderwezen heeft. De andere nazaten zijn allen afgeweken en hebben andere stijlen met Kempo gecombineerd. Ben de Wit benadrukte derhalve om de stamboom grondig aan te passen. De stamboom zoals deze te zien is, is in opdracht van Ben de Wit persoonlijk aangepast.

Bij het Kempo worden ook de traditionele bewegingsvormen onderwezen. Het zelfbewuster worden, sterker worden en perfectioneren van technieken en prestaties staat bovenaan als trainingsdoel. De Kempo beoefenaar zal een enorme groei doormaken mits hij of zij de sport serieus beoefent. Men wordt sterker, krijgt meer zelfvertrouwen en de mentale weerbaarheid zal toenemen.

Weerbaarheid en zelfverdediging hangen met elkaar samen. De kempotechnieken vergroten de mate van weerbaarheid en geven meer zelfvertrouwen; mits men deze goed en serieus beoefent. Kempo Hu Quan Veghel verzorgd weerbaarheidstrainingen aan scholen in Veghel. Ook weerbaarheids cursussen voor speciale doelgroepen zijn mogelijk. Weerbaarheid, zelfverdediging, motivatie en Kempo Hu Quan Veghel mogen daarom in één adem genoemd worden.

EXAMENS. Examens worden in december en in mei gehouden voor diegene die daarvoor in aanmerking komen. Ook voor de jeugd staan testen van bekwaamheid op de agenda. De jeugd zal elk jaar aangevuld blijven worden met kinderen die aan het sport kennismakingsprogramma deelnemen. Elk jaar blijven er weer kinderen bij ons omdat ze het erg leuk vinden.

Kijk voor Weerbaarheid- en Zelfverdedigingscursussen onder

Van Brussel Trainingen en Coaching: http://www.vanbrusseltrainingen.nl

tl_files/fotogallerij/img/logohuquan.jpg