Kempovereniging Hu Quan bestaat 15 jaar! 

Wij zijn op 11 oktober 2005 begonnen als Kempo Hu Quan Veghel. Inmiddels zijn wij 15 jaar verder en hebben wij ons verder ontwillekd. Samen met debevriende clubs en verenigingen van binnen en buiten Veghel mochten wij 15 mooie jaren beleven. Graag wil ik namens het bestuur van onze vereniging iedereen  bedanken voor jullie deelname en inzet.

 

Kempovereniging Hu Quan in de tijd van Corona.

Per 1 Juli 2020 zijn contactsporten weer toegestaan. Mochten deze maatregelen niet terug gedraaid worden dan zullen wij na de zomervakantie weer normaal kunnen trainen in de zaal. Wij houden ons aan de regels van het RIVM en van de gemeente.

Op 1 september Zijn de trainingen weer gestart volgens ons normale rooster.

Dinsdag en donderdag avond van 19:30 tot 21:00 uur is de training voor leden vanaf 14 jaar.

Op donderda avond van 18:30 tot 19:30 uur is de training voor de jeugd vanaf 10 jaar.

Het mag duidelijk zijn dat wij de regels toepassen die steeds veranderen.

Wij vragen iedereen om zich aan deze regels te houden.


Kempo is een vechtsport afkomstig uit het voormalig Nederlands-Indie, welke daar werd ontwikkeld door de heer Carel Faulhaber. De heer Carel Faulhaber heeft zowel Pecak Silat Pukulan uit Indonesië als Kuntao uit Zuid-China beoefend. Toen hij deze twee stijlen combineerde noemde hij dat KEMPO! Hij was beroepsmilitair in het KNIL en introduceerde Kempo in Nederland. Het Kempo van de heer Faulhaber kent technieken van verschillende Indonesische, Chinese en Japanse gevechtssporten.

De heer Carel Faulhaber heeft 4 zoons, waarvan de oudste zoon Rob, vanwege zijn enorme technische gevechtskracht, als kempofenomeen te boek staat. Zijn Kempo werd dan ook beschouwd als een effectieve en doeltreffende gevechtssport.

Ben de Wit is een van de weinige kempo-leraren, die thuis bij de Faulhabers privé-training heeft genoten en na het overlijden van Carel Faulhaber nog jaren met Rob Faulhaber heeft getraind.

Op 6 maart 1975 introduceerde Ben de Wit het Kempo in het Brabantse Veghel. Deze vorm van Kempo is een gevechtsvorm die technieken biedt van bekende gevechtssporten, zoals Pecak Silat, Karate, Taekwondo, Jiujitsu, enz. Vrijwel alle arm- en beentechnieken zitten verweven in het moderne Kempo, wat een complete en zeer interactieve verdedigingskunst is.

Kempo Hu Quan Veghel is volgens Ben de Wit de enige die nog de echte traditionele Kempo beoefent zoals de heer Carel Faulhaber dat aan zijn leerlingen onderwezen heeft. De andere nazaten zijn allen afgeweken en hebben andere stijlen met Kempo gecombineerd. Ben de Wit benadrukte derhalve om de stamboom grondig aan te passen. De stamboom zoals deze te zien is, is in opdracht van Ben de Wit persoonlijk aangepast.

Bij het Kempo worden ook de traditionele bewegingsvormen onderwezen. Het zelfbewuster worden, sterker worden en perfectioneren van technieken en prestaties staat bovenaan als trainingsdoel. De Kempo beoefenaar zal een enorme groei doormaken mits hij of zij de sport serieus beoefent. Men wordt sterker, krijgt meer zelfvertrouwen en de mentale weerbaarheid zal toenemen.

Weerbaarheid en zelfverdediging hangen met elkaar samen. De kempotechnieken vergroten de mate van weerbaarheid en geven meer zelfvertrouwen; mits men deze goed en serieus beoefent. Kempo Hu Quan Veghel verzorgd weerbaarheidstrainingen aan scholen in Veghel. Ook weerbaarheids cursussen voor speciale doelgroepen zijn mogelijk. Weerbaarheid, zelfverdediging, motivatie en Kempo Hu Quan Veghel mogen daarom in één adem genoemd worden.

EXAMENS. Examens worden in december en in mei gehouden voor diegene die daarvoor in aanmerking komen. Ook voor de jeugd staan testen van bekwaamheid op de agenda. De jeugd zal elk jaar aangevuld blijven worden met kinderen die aan het sport kennismakingsprogramma deelnemen. Elk jaar blijven er weer kinderen bij ons omdat ze het erg leuk vinden.

Kijk voor Weerbaarheid- en Zelfverdedigingscursussen onder

Van Brussel Trainingen en Coaching: http://www.vanbrusseltrainingen.nl

tl_files/fotogallerij/img/logohuquan.jpg